Je ziet iemand schrijven in een notitieboek met een potlood. Er staat ook een laptop open.

Werkloosheid verminderen en reïntegratie versnellen door mobiliteit

Voor veel werklozen is terugkeren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt lastig. Niet eens zozeer doordat ze geen baan kunnen vinden. Vaak eerder door een gebrek aan geld om voor lange termijn te kunnen reizen.

Om op sollicitatie te gaan, de eerste maand op de nieuwe werklocatie te komen of bijvoorbeeld naar een sociale werkplaats te reizen, moet jouw nieuwe werknemer mobiel zijn. Dat kost geld. En als hij onder de armoedegrens leeft of van een minimaal inkomen moet rondkomen, is dat er vaak niet of niet genoeg. Grote kans dat jouw sollicitant of cursist hierdoor vroegtijdig afhaakt of zelfs helemaal niet komt opdagen.

Te hoge reiskosten

Om een voorbeeld te geven: op een sociale werkplaats of binnen een leer-werk traject verdient een deelnemer vaak €8 per dag, waarvan gemiddeld de helft al opgaat aan reiskosten. Daarbij moet je meestal bij een nieuwe baan natuurlijk eerst nog een aantal weken wachten tot het eerste gestorte salaris. Voor deze groep langdurig werklozen een groot probleem.

Reiskostenvergoeding en werkkostenvergoeding

De oplossing ligt vaak bij de gemeenten en sociale werkplaatsen. Dit zie je terug aan een aantal goede voorbeelden bij bijvoorbeeld Leger des Heils Flevoland, Rotterdam en Amsterdam. Zij geven hun cliënten maandelijkse budgetten om van en naar de leer-werkplek te kunnen reizen, zonder voorschotten en zonder declareren. De gemeente Amsterdam biedt haar inwoners die onder de armoedegrens leven en een participatie-uitkering hebben een oplossing om reizen te kunnen maken voor sollicitaties, cursussen of studies. Mooie voorbeelden waardoor deze groep weer kan meedraaien met de rest van de maatschappij.

Mobiliteitskaarten kunnen hierbij een handige oplossing bieden. Lees hier wat de voordelen zijn.